Agentii de turism Restaurante Stiri turism Oferta promovare Adauga unitate de cazare  

Nu esti autentificat. Autentifica-te. Cazare Romania > Judet Prahova

Cautare rapida ->

Vezi agentiile de turism din Prahova


Bookmark and Share

Cauta cazare in regiunea turistica:

Cauta cazare in functie de localitate:

Inscrie-te la newsletter:aboneaza-te la RSS pentru a fi la curent cu cele mai noi unitati de cazare, restaurante sau agentii de tursim inscrise
 

Pensiuni, Hoteluri, Vile, Apartamente din judetul Prahova


Cazare in Azuga (3) Cazare in Baicoi (0) Cazare in Bradet (0) Cazare in Breaza (6) Cazare in Brebu (0) Cazare in Busteni (25) Cazare in Campina (4) Cazare in Cerasu (0) Cazare in Cheia (4) Cazare in Comarnic (1) Cazare in Cornu (2) Cazare in Izvoarele (0) Cazare in Paulesti (0) Cazare in Ploiesti (7) Cazare in Poiana Tapului (3) Cazare in Sinaia (27) Cazare in Slanic Prahova (4) Cazare in Valea Doftanei (1) Cazare in Valenii de Munte (1) Cazare in Maneciu (0) Cazare in Banesti (2) Cazare in Româneşti (0) Cazare in Blejoi (0) Cazare in Telega (0) Cazare in Valea Popii (0) Cazare in Urlati (0) Cazare in Tatarani (0) Cazare in Tânţăreni (0) Cazare in Matita (1)
 

Cateva informatii despre judetul Prahova


Stema judetului Prahova

Harta judetului Prahova
Localizare

În partea de sud est a României, în mijlocul Munteniei, în bazinul superior şi mijlociu al râului cu acelaşi nume şi o parte a bazinului Ialomiţei.

Vecini

La sud: Judeţele Ilfov şi Ialomiţa, la vest: Judeţul Dâmboviţa, la nord: Judeţul Braşov, la est: Judeţul Buzău.

Suprafaţa

4.716 km2 (respectiv 2 % din teritoriul ţării).

Populaţie

868.000 locuitori, densitatea fiind aproape dublă faţă de media pe ţară, judeţul cu populaţia cea mai numeroasă din ţară.

Oraşe

Ploieşti, reşedintă de judeţ, cu 253.000 locuitori, între văile Teleajenului şi Prahovei, la 60 km nord de Bucureşti. Alte oraşe: Azuga, Băicoi, Boldeşti Scăieni, Breaza, Câmpina, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlaţi, Vălenii de Munte.

Relieful

Este într-o desfăşurare armonioasă ce coboară în trepte de la nord la sud, dispuse în formă de amfiteatru cu faţa spre sud şi cuprinzând în proporţii egale, munţi (în nord, Bucegi, cu vf. Jepii de 2.195 m, Piatra Arsă de 2.075 m, Omu de 2.505 m, cu elemente extrem de spectaculoase, cu geneză şi evoluţie interesantă, iar în apropiere de vf. Caraiman sunt nişte stânci roase de vânturi şi ploi, în formă de ciuperci „Babele“, Baiului, Ciucaş-cu înălţimi între 1.771 - 1.956 m, Gârbova, Grohotiş, Tătaru), dealuri- Subcarpaţii Buzăului şi Prahovei (în sud, ca o succesiune de fâşii înalte sau joase, aproape paralele cu marginea munţilor: zona pintenilor cu înălţimi de 1.000 m, zona dealurilor subcarpatice cu înălţimi între 800 - 700 m, zona colinară cu înălţimi între 700 - 400 m - Dealul Mare) şi câmpii (o fâşie îngustă, Câmpia înaltă, piemontană a Ploieştiului).

Clima

Este influenţată de relief şi aşezare, are în sud un caracter temperat continental de silvostepă, dealuri şi coline, iar în nord, în munţi, un caracter mai aspru, cu vânturi ce bat din nord şi nord-est.

Cursurile de apă

Sunt reprezentate de Prahova, tributară Ialomiţei (ce are o vale adâncă formată de gheţarii cuaternari), cu afluenţii Doftana, Teleajan şi Cricov.Atractii turistice


Munţi
Masivul Bucegi, cuprins în mare parte în teritoriul judetului Prahova, între Valea Prahovei la est, pe care o domina printr-un abrupt de peste 1.000 m, şi Munţii Leaota, la vest. Masivul Bucegi a fost declarat Parc Naţional, incluzând mai multe rezervaţii naturale complexe. În perimetrul cărora se disting: abrupturi impresionante, creste ascuţite, circuri şi văi glaciare, relief carstic şi văi torenţiale, forme specifice de relief (datorate modelării îndelungate a rocilor de către agenţii naturali, cu înfăţişări dintre cele mai curioase: Sfinxul, Babele, Pietrele Singuratice).
Masivul Ciucaş (vf. Ciucaş de 1.954 m), este una din cele mai interesante şi complexe regiuni montane din Carpaţii de Curbură, cu binemeritată faimă turistică. Datorită valorii distincte a peisajului pe care-l degajă aceste locuri, cât şi prin raritatea elementelor ce-l alcătuiesc, unele porţiuni ale masivului au fost declarate rezervaţii naturale complexe. Iată numai câteva din motivele care determină tot mai mulţi turişti să străbată potecile Ciucaşului.


Văi şi cascade
Valea Prahovei, adunându-şi apele din izvoarele aflate sub Piatra Mare, Prahova desparte masivul Bucegi de masivul Gârbova, făcându-şi loc către sud şi lăsând în urmă, între localităţile Predeal (judeţul Braşov) şi Câmpina, unul dintre cele mai fermecătoare defilee din România.
În acest grandios spectacol al naturii se desfăşoară o salbă de staţiuni pitoreşti: Predeal (jud. Braşov), Azuga, Buşteni, Poiana Ţapului, Sinaia).
Valea Cerbului.
Valea Teleajenului.
Cascada Urlătoarea, la o ora distanţă de Buşteni.


Rezervaţii şi monumente ale naturii
Muntele de sare de la Slănic Prahova, cu o înălţime de câţiva zeci de metri, acest munte în miniatură stârneşte admiraţia vizitatorilor.
Pădurea Glodeasa, rezervaţie forestieră care conservă un codru secular de fag cu răşinoase, în special de brad, iar copacii au înalţimi şi diametre impresionante.
Arinişul de la Sinaia, rezervaţie forestieră reprezentată de o mică, dar interesantă pădure de foioase.


Staţiuni
Sinaia (la 62 km de Ploieşti la 45 km de Braşov), îşi merită cu prisosinţă numele de „Perlă a Carpaţilor“;
Buşteni (la 75 km nord-vest de Ploieşti şi la 135 km nord-vest de Bucureşti), staţiune balneoclimaterică şi de odihnă aşezată (la o altitudine de 882 m) la poalele muntelui Caraiman, ai cărui pereţi coboară ameţitor de la aproape 2.000 de metri, dând peisajului o sălbatică măreţie.
Slănic Prahova (la 44 km nord de Ploieşti), staţiune balneoclimaterică permanentă (la 400 m altitudine), înconjurată de dealuri cu păduri de stejar şi livezi de pomi fructiferi.
Cheia, staţiune climaterică şi de odihnă, 871 m altitudine, la 61 km nord de Ploieşti. Se pot practica cele mai variate forme de turism: drumeţii montane, alpinism, sporturi de iarna, excurşii în împrejurimi. Este principalul punct de plecare în excursii spre Masivul Ciucaş.
Breaza, staţiune climaterică în Subcarpaţii Prahovei, (la 450 m altitudine, la 43 km nord-vest de Ploieşti).
Azuga, staţiune climaterică, (la 60 km nord-vest de Ploiesti, la 950 m altitudine), centru turistic şi punct de plecare spre cabanele din Munţii Bucegi. Are o pârtie olimpică de schi, şi instalaţii de transport pe cablu.


Vestigii istorice
Castelul Peleş din Sinaia, fostă reşedinţă regală, transformată azi în muzeu, este punctul de atracţie nr.1 al Sinaiei şi unul din valoroasele monumente de arhitectură din România.
Palatul Culturii din Ploieşti, frumos monument de arhitectură construit la începutul sec. XX, în stil neoclasic.
Castelul Haşdeu din Câmpina (1893 - 1896), Palatul Cantacuzino din Filipeştii de Târg, ridicat de postelnicul Constantin Cantacuzino între 1633 - 1656, astăzi doar ruine.
Castelul muzeu Pelişor din Sinaia.


Edificii religioase
Mănăstirea Sinaia, construită între 1690 - 1695 de spătarul Mihai Cantacuzino, în urma unui pelerinaj la Ierusalim şi în peninsula Sinai, de unde şi numele mănăstirii şi a staţiunii de azi.
Mănăstirea Zamfira din Lipăneşti, ctitoria jupânesei Zamfira, terminată în 1743, cu o biserică nouă construită în 1857, păstrând picturi executate de Nicolae Grigorescu, când avea 18 ani.
Biserica din lemn de la Valea Orlei (sec. XIV), aici fiind înmormântată Stanca, soţia voievodului Constantin Mavrocordat.
Mănăstirea Vărbila (1539), monument ce posedă remarcabile sculturi în lemn şi piatră.
Schitul Lespezi de la Posada (lângă Comarnic, 1661).
Biserica domnească din Ploieşti, unul din cele mai vechi monumente ale oraşului, ctitorită de domnitorul Matei Basarab, în 1639. Mănăstirea Brebu, construcţie începută în 1650, de domnitorul Matei Basarab şi terminată în 1690, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu Biserica „Trei Ierarhi“ din Filipeştii de Pădure (1688), cu zugraveală executată de cunoscutul Pârvu Mutu în 1692, .
Biserica Mănăstirea de la Vălenii de Munte, ridicată la sfârşitul sec. XVII, se remarcă prin frescele din interior.


Edificii culturale
Muzeul de istorie şi arheologie Prahova din Ploieşti, instituţie culturală de prestigiu din judetul Prahova.
Muzeul memorial „Nicole Iorga“ din Vălenii de Munte, dezvăluie vizitatorului gustul genialului om pentru creaţia populară autohtonă.
Muzeul ceasului „Nicolae Simache“ din Ploieşti, unic în reţeaua muzeelor din ţara noastră, oferă publicului vizitator ocazia să urmarească evoluţia mijloacelor de măsurare a timpului de la primele „ceasuri“ - cadrane solare, ceasuri arzătoare, cu apă sau cu nisip, până la ceasornicele mecanice „antice“ şi cele moderne.
Muzeul memorial „B. P. Haşdeu“ din Câmpina, adăpostit într-un castel construit de marele cărturar în amintirea fiicei sale, stinsă prematur din viaţă la 19 ani.
Muzeul memorial „I. L. Caragiale“ din Ploieşti, găzduit într-o casă din sec. XVIII, prezintă aspecte semnificative din viaţa marelui dramaturg, care şi-a petrecut copilăria şi tinereţea în Ploieşti.
Casa Domnească de la Brebu, clădire ridicată de Matei Basarab în 1641, adăposteşte un muzeu, care oferă publicului iubitor de artă medievală un fond bogat de carte veche românească, straie împărăteşti, arme, obiecte de cult şi podoabă.
Muzeul memorial „Cezar Petrescu“ din Buşteni, conservă atmosfera de altădată, în care prozatorul a creat cea mai mare parte a operei sale.
Muzeul Naţional al Petrolului din Ploieşti, unic în ţară şi printre puţinele de acest gen din lume.
Muzeul memorial „Nicolae Grigorescu“ din Câmpina, sunt expuse tablouri originale, covoare, obiecte legate de viaţa marelui pictor (1838 - 1907).
Muzeul de etnografie al Văii Teleajenului din Vălenii de Munte.